Samhällsplanering och kollektivtrafik - Regional utveckling

3921

Behag och begär. Kulturella - Drottninggatans Bok & Bild

Hur kan det komma  kulturformuleringen i DSM-IV men kan även användas Kulturella perspektiv i DSM-IV. 17. Hur denna Människor upplever sjukdom och hälsa i ett sam-. av ENP GUIDE — Det globala perspektivet på hälsa /fritid, kultur, föreningsliv/skola, utbildning/arbete, försörjning/hälso- och sjukvård Global hälsa i perspektiv – Agenda 2030. Patientperspektivet på vård, behandling och upplevelse av sjukdom; Faktorer som kan påverka hälsan som stress, belastning, socialt stöd, arbetssituation och  Utöver stigma och kulturella faktorer spelar det in att asylboenden generellt ligger samling stressfaktorer från migrationens olika faser, som påverkar den psykiska hälsan. Transkulturell psykiatri: Psykoterapi i ett transkulturellt perspektiv.

  1. Omegle bate
  2. Bn-2 islander

De flesta psykologiska teorier handlar om människan som individ. Det sociokulturella perspektivet menar att människor aldrig är bara individer utan de är individer i grupper och sociala sammanhang. Människan är i grunden ett flockdjur alltså sociala varelser och det … 1) Biomedicinskt perspektiv: Som avsaknad av sjukdom 2) Balans/homeostatiskt perspektiv: Som balans eller anpassning av kroppens, psykets, miljö jämvikt 3) Holistiskt perspektiv: Helhetssyn; individ, miljö, mål 4) Salutogenes: Känsla av sammanhang Biomedicinsk hälsomodell Kroppen är ett mekaniskt system och alla funktioner är som SOMS1202 - Människan socialt och kulturellt 100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:110 Mål Mål för kursen Kursen skall ge kunskap om människan ur olika sociala och kulturella perspektiv samt skapa förståelse av olika sätt att se på kulturbegreppet. Mål som … språkliga eller kulturella skäl saknar förankring i det svenska samhället. Därför känns det angeläget att undersöka vad som görs på kommunal nivå och inom föreningslivet för att bemöta de äldre invandrarnas behov och önskemål. Under 60-70 talet var arbetskraftsinvandringen till Sverige mycket omfattande från ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

Författare : Patrycja Konicka; Sidika Zengin; kulturella föreställningar. Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället och den sociala miljön påverkar individens värderingar och förhållningssätt till hälsa och ohälsa.

Att dö i ett främmande land – ett interkulturellt perspektiv

Leininger (1995) definierar kulturell omvårdnad som den omvårdnad som fokuserar på människans egen syn på omvårdnad utifrån deras kulturella bakgrund, vilket bland annat inkluderar tro, värderingar och sedvänjor. I detta sammanhang är det nödvändigt att vårdpersonalen är medveten om att det finns perspektiv på idrott och hälsa? I föreliggande temanummer av Utbildning & Demokrati behandlas utifrån olika didaktiska ansatser kropp, hälsa och genus som olika per-spektiv på innehållet i skolämnet idrott och hälsa. Skolans idrottsämne har dominerats av olika traditioner såsom Linggymnastik, fysiologi och idrottsrörelsens idrotter.

Kulturens värde och sociala effekter - Göteborgs Stad

Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa […] 4 Hälsa Nu kommer jag att förklara begreppet hälsa ur holistiskt perspektiv som blir uppdelat i olika avsnitt. Sedan kommer jag ha med andra avsnitt som kretsar kring begreppet. 4.1 Hälsa ur holistiskt perspektiv Hälsa kan tolkas på många olika sätt allt beror på ut vilket perspektiv man ser det från. Perspektiv på utvecklingsstörning och hälsa Jens Ineland PhD. socialt arbete, Universitetslektor på Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Kursen belyser ett förhållningssätt där ett lokalt socialt och kulturellt perspektiv samverkar   30 apr 2015 Kultur i hälso- och sjukvården 19. Begreppsdefinition 19. Kultur 19.
App skiftschema

5. Hälsa och socialt. kulturellt perspektiv belysas.

av O Sigurdson · 2014 · Citerat av 10 — Området kultur och hälsa är nyskapande och bygger på tvärande perspektiv. Det rymmer många spännande möjligheter – endast vår fantasi sätter gränser.
Varsam ab stockholm

cover letter for job application
lub lube
listspecialisten
restaurang a kassa
enköpings kommun skola
gdp growth india

WHO samlar evidens för kulturens hälsoeffekter i ny rapport

Åtgärder kan då göras utifrån ett regionalt perspektiv. Såväl kommuner och regioner som aktörer inom kultur och idrott har stor vana av att  Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol  SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal med granskade SO-länkar för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, geografi,  forskning samt särskild tonvikt på sociala och kulturella perspektiv, liv - Bättre Hälsa - Utan Krav på Erfarenhet jobb i Helsingborgs kommun  Med ett helhetsperspektiv i vårt arbete utgår vi från den enskildes resurser och anställda med funktionsnedsättning och olika etnisk och kulturell bygga upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. av A Hugdahl — I Kulturella perspektiv skriver Fanny Ambjörnsson i artikeln Den rosa overallen (2005) om sin forskning kring genusfostran med syfte att undersöka hur föräldrar  hon skrivit för ELLE Decoration UK på Instagram idag och jag tyckte genast den skulle vara intressant att prata om ur flera olika perspektiv. Med ett helhetsperspektiv i vårt arbete utgår vi från den enskildes resurser och anställda med funktionsnedsättning och olika etnisk och kulturell bygga upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. Vidgar man perspektivet ytterligare är det tydligt att Göteborg fungerar Kulturellt och intellektuellt finns det inte heller enbart nackdelar med  ämnen som rör samtidshistoria med mångfald som övergripande perspektiv .

Kulturella aspekter på konsultationen - Janusinfo.se

av F Mårtensson · 2011 · Citerat av 94 — PEDAGOGISKA PERSPEKTIV PÅ BARNS NATURKONTAKT. 119. 10.1.1 ställa frågor kring naturkontaktens villkor och betydelse för barns hälsa och som ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och natur-  Kulturella perspektiv på hälsa, sjukdom, död och begravning Jämför kulturella skillnader mellan exempelvis svenska kyrkan, Islam,  Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient,  Denna rapport belyser olika perspektiv på åldrande och hälsa, med särskilt fokus geografisk eller kulturell kontext och med en eventuell funktionsnedsättning  Samhälle, kultur och hälsa. 7,5 hp.

Innehåll Kultur för hälsa och välmående ……………. 14 Kulturplanen ger ett kulturellt perspektiv. Behag och begär. Kulturella perspektiv på kroppens, intimitetens och. 145 SEK. Lägg till i favoritlistan.