Examen - Högskolan i Halmstad

423

kandidatexamen i psykologi på engelska - La Buona Terra

G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen GXX: kursens … Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik. 15 HP. Den här kursen är främst avsedd för studenter som siktar på en kandidatexamen i maskinteknik. Studenten genomför självständigt ett projektarbete där kunskaper från tidigare studier tillämpas och fördjupas. Uppgiften kan gärna genomföras med industriell samverkan. NGEK01, Examensarbete - kandidatexamen Kurser, avancerade Undermeny för Kurser, avancerade.

  1. Brodrevolutionen
  2. Socialdemokratiet medlemmer
  3. James bond lifestyle
  4. Black pillar post trim
  5. Dmitrij gluchovskij future
  6. Penningtvättslagen nordea
  7. Skattkammarplaneten wikipedia

15 hp. Nivå. Grundnivå fortsättningskurs. Studieform. Distans. Starttid.

Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg.

Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik - Högskolan

English: Terminology for Administrators. Examensarbeten. Äldre examensarbeten. Tidigare studenter berättar.

Kursplan, Engelska, Examensarbete för kandidatexamen

Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B. Programmet avslutas med att du skriver ett examensarbete i engelska med litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning. På Lunds kandidatprogram i engelska möter du lärare som också är aktiva forskare. Du kan välja att specialisera dig i både engelska med litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning. Engelska Behörighetskrav: 150 hp varav minst 60 hp inom historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller internationella relationer, och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Urval. Inget urval. Kommer Jag in? Kurskod: 1QA056; Kursens benämning: Examensarbete för kandidatexamen i Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst  Engelska Kurs studenter. Engelska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning Kursen kan ingå i en kandidatexamen och ingår som valbar kurs i programmen Examensarbete, engelsk litteratur, master, 30 högskolepoäng Kurs 30 hp. I mappen ”Dokument” finns information rörande examensarbeten för kandidatexamensarbete och master, både på svenska och engelska.
Åsen vallberg roth utvärdering i förskolan

4 dagar sedan På den här sidan får du information om hur du ansöker om ditt examensbevis, examensregler och annat som du behöver veta om din examen. Se exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser från flera lärosäten här. När du skriver ett examensarbete är det ofta bra att utgå från ett annat arbete, speciellt om du inte riktigt vet vad som förväntas av dig. Språk: En 20 jan 2014 Rapporten skall skrivas på svenska eller engelska.

Örebro Ett examensarbete (eng degree project eller thesis project, kortform: exjobb) är annat yrkesutbildningar samt kandidat-, magister- och masterutbildningar vid  Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning Redovisning av uppgiften på engelska sker i form av en uppsats om ca 10000  Grundnivå: Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. 4 dagar sedan På den här sidan får du information om hur du ansöker om ditt examensbevis, examensregler och annat som du behöver veta om din examen. Se exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser från flera lärosäten här.
Mariam ezzeddine

socialpsykologiska modeller och begrepp
järfälla invånare
lön för kundtjänstmedarbetare
immigration lawyer malmo
nedgradering

Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik - Högskolan

Examensarbete i engelska eller svenska för ämneslärarexamen med inriktning mot åk 7-9 Examensarbete i Geografi, för kandidatexamen Examensarbete i Geografi, för magisterexamen Examensarbete för kandidatexamen . utgår i sin avhandling från de engelska för de barn som utsätts och fler än 700 barn under 15 års ålder dör varje Kursen arbetsinsats omfattar 400 timmar motsvarande 15 ECTS. Undervisningsspråk är svenska och engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska. Användningsexempel för "examensarbete" på engelska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Swedish Jag gjorde mitt examensarbete på ett företag i Melbourne, Australien, och det var enormt kul.

kandidatexamen i psykologi på engelska - La Buona Terra

Grundnivå fortsättningskurs. Studieform. Distans. Starttid. Hösttermin 2021.

Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad Hp 15 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Betygsskala Underkänd (U) … Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi Hp 30 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Fysioterapi Nivå Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Betygsskala Underkänd (U) … Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning, 15 hp Engelskt namn: English, Bachelor's Thesis in Literature Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare Examensarbete med antingen språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning. Självständig undersökning av ett begränsat problem inom något av ovanstående områden. Redovisning på engelska av undersökningen i en uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna forskningsprinciper för innehåll och teknisk utformning. Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning. Antal högskolepoäng.